Kalevalaista jäsenkorjausta Kuopiossa

0400747326

   🔰

Mitä on Kalevalainen jäsenkorjaus?

Kalevalaista jäsenkorjausta Kuopiossa kansanlääkintäseuran perinteiseen tukeutuvalla käsittelyllä. Kalevalainen jäsenkorjaus on tieteellisesti tutkittu, perinteeseen tukeutuva, käsillätehtävä, kudoksia kunnioittava hoitomuoto. Koko keholle tehtynä hoito parantaa liikkuvuutta, vaikuttaa lihaksia ja kalvorakenteita rentouttavasti elvyttäen samalla erilaisten kudosten ja aineenvaihduntajärjestelmien sekä hermojen toimintaa.

Kalevalaisen jäsenkorjauksen tehokkuus ja ainutlaatuisuus on osoitettu useammassa tieteellisessä tutkimuksessa.

Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa hoidetaan kehon tukirakenteiden virheasennoista aiheutuvia kiputiloja ja aineenvaihduntahäiriöitä eli tuki- ja liikuntaelinongelmia ja niistä johtuvia erilaisia ongelmia. Hoito tapahtuu tieteellisesti ja käytännössä hyväksi todetulla suomalaisella pehmytkudoskäsittelyllä, joka tehdään pehmeästi kudoksia kuunnellen. Hoidolla on nimisuojaus ja se on hyväksytty Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Elävän perinnön kansalliseen luetteloon huhtikuussa 2020.

Hoitoon kuuluu aina haastattelu, jossa pyritään selvittämään tuki- ja liikuntaelimistön ajankohtaisen tilan taustaa ja jopa vuosien takaisia virheasentojen aiheuttajia. Haastattelussa suljetaan aina pois mahdolliset hoidon estävät syyt ja selvitetään hoitoa mahdollisesti rajoittavat tekijät. Hoidollisina lähtökohtina ovat tukirakenteiden, kuten lihaskalvoketjujen ja nivelten ja niistä aiheutuvan hermotuksen sekä aineenvaihdunnan häiriöt.

🔰

Ryhtivirheet ongelmien aiheuttajina

Kineettisessä toimintaketjussa oleva virheasento aiheuttaa lihasten, kalvorakenteiden ja jänteiden kiristymisen kautta kudospaineiden kasvua, jolloin solut eivät saa ravintoa ja nivelpintoihin kertyy kalkkia. Nivelet joutuvat virheasentoon aiheuttaen kehon kuormituksen epätasapainon. Niveliin syntyy kulumista, verenkierto estyy ja solut eivät saa ravintoa uudistumiseensa aiheuttaen rappeumaa ja muita erilaisia ongelmatiloja.

Selkärangan nikamien lomitse kulkevat hermot joutuvat pinnetilaan aiheuttaen hermojärjestelmän kautta ongelmia aina sisäelinten toimintoihin saakka. Kehossa syntyy hermoärsykkeitä ja aineenvaihduntahäiriötiloja kalvorakenteiden estäessä kudosnestekierron.
Apuna näihin ja moniin muihin tiloihin Kalevalainen jäsenkorjaus on mitä toimivin hoito.

🔰

Kalevalainen jäsenkorjaus hoito

Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa tasapainotetaan tuki- ja liikuntaelimistön epätasapainoon joutuneita rakenteita, jotka tuntuvat ja näkyvät mm. lihasten toiminnallisina eroina kehon vasemmassa ja oikeassa puoliskossa sekä kudosmuutoksina.

Tasapainottaminen suoritetaan mobilisoimalla kudoksia ja käyttäen apuna lihaksien ja nivelien luonnollisia liikkeitä sekä liikeratoja ja kudosnesteitä.

Hoidossa käsitellään koko tuki- ja liikuntaelimistö jalkapohjista kallonpohjaan saakka.

Hoidon alkuun kuuluu aina haastattelu, jossa pyritään selvittämään tuki- ja liikuntaelimistön sen hetken tilan taustaa, jopa vuosien takaisia vaivojen syitä. Haastattelussa suljetaan pois hoidon estävät syyt ja selvitetään mahdolliset hoitoa rajoittavat tekijät.

Hoidon jälkeen keho tarvitsee muutaman päivän palautuakseen hoidosta, näin se löytää oikean asennon muuttuneiden virheasentojen korjauksen jälkeen. Kehosta poistuu kuona-aineita ja uusia ravinteita virtaa solutasolle asti. Pehmykudosjärjestelmä on höllätty, jotta virheasennot saadaan avattua ja tämänkin takia palautuminen kestää muutaman päivän ajan. Näin ollen urheilua, raskasta työtä ja hankalia asentoja tulee välttää tämän aikaa. Lisätietoja hoidon jälkihoidosta löydät täältä.

Näin me saamme hoidosta mahdollisimman hyvän tuloksen. Kehosi ottaa hoitoa vastaan juuri sen verran kun se siinä hetkessä ja siihen tilaan nähden on valmis ottamaan. Kehoa ei pakoteta muutokseen vaan annetaan sille mahdollisuus ja avaimet parhaaseen mahdolliseen kuntoon saamiseksi.

Joskus hoidon tekemiselle on esteitä. Käy tarkastamassa mitä ne ovat täältä.

🔰

Koulutus

Koulutusta Kalevalaisesta jäsenkorjauksesta järjestää ainoastaan Kansanlääkintäseura ry. Kalevalaisen jäsenkorjaajan nimikkeen haltija on suorittanut koko koulutusjakson, joka koostuu 4 osaisesta perusjaksosta, 4 osaisesta jatkokoulutuksesta ja 5 osaisesta seurantakoulutuksesta. Lisätietoja koulutuksesta löytyy täältä.

Lisätietoja: http://www.kansanlaakintaseura.fi

Näyttökuva 2022-4-26 kello 12.21.18

🔰

Osaajat

Nimikkeen omaavat osaajat käyvät täydennyskoulutuksissa vähintään kahden vuoden välein ylläpitämässä ja edistämässä taitojaan ja oppejaan hoitajana. Asiakasturvallisuuden ylläpitämiseksi nimisuojatun kalevalainen jäsenkorjaaja -nimen käyttöoikeuden omaavista osaajista pidetään julkista rekisteriä Kansanlääkintäseura ry:n nettisivuilla. Itseni ja alueen muiden koulutettujen kalevalaisten jäsenkorjaajien nimet löydät kansanlääkintäseuran osaajien listasta. Lisätietoa hoitajastasi löydät täältä.

https://kansanlaakintaseura.fi/osaajat/

https://kansanlaakintaseura.fi/osaajat/uotinen-jolle/

Näyttökuva 2022-3-16 kello 12.11.04

Tykkää Suoraksi.fi FBssa

Facebook Pagelike Widget
Jaa sivu: